3 lipca 2022

Prawa dłużnika wobec wierzyciela

W dzisiejszych czasach można zauważyć, że liczba zobowiązań rośnie, ale niestety maleje ilość spłacanych zobowiązań w terminie. Wierzyciele podejmują wiele kroków, aby swoje pieniądze odzyskać. Zakres możliwości i podstaw prawnych jest bardzo wiele. Warto jednak pamiętać, że obok praw wierzyciela, mamy również do czynienia z prawami dłużnika. Jakie zatem ma prawo dłużnik? Przede wszystkim ma prawo znać szczegóły swojego długu. Jeśli zostały nałożone dodatkowe koszty, wówczas w sposób jasny, należy je dłużnikowi przedstawić. Każdy dłużnik ma prawo do skorzystania z prawnika, jeśli uzna, że dług jest np. ściągany w sposób niezgodny z prawem. Mimo nieterminowego regulowania należności przez dłużnika, ma on prawo oczekiwać i to prawo egzekwować, aby wierzyciel swoich terminów dotrzymywał. Jeśli została uzgodniona data spłaty należności, wówczas wierzyciel nie powinien wymagać wcześniejszej spłaty. Dłużnik nie ma obowiązku do wpuszczenia windykatora do mieszkania, nie ma obowiązku również o informowaniu go o swojej sytuacji finansowej jak i o swoim majątku. Warto pamiętać, że zarówno wierzyciel jak i dłużnik swoich praw mogą domagać się sądownie. Bez względu jednak w jakiej sytuacji dłużnik się znajduje, mimo swoich praw, powinien on podjąć próby spłacenia swojego zobowiązania.