3 lipca 2022

Rodzaje rewolucji

W historii świata było wiele rewolucji. Jedne rewolucje były przeprowadzone bez rozlewu krwi inne wręcz przeciwnie, jedne były krótkie i gwałtowne inne trwały nieco dłużej, jedne były na tle politycznym ( na przykład ludzie chcieli, aby ich prawo było przestrzegane ) jeszcze inne były na tle ekonomicznym itp. Liczne rewolucje spowodowały, że można dziś wyróżnić kilka rodzajów rewolucji.

Rodzaje rewolucji:

Wielkie rewolucje

Rewolucje poprzez które dokonywane są zmiany zarówno w strukturach ekonomicznych, społecznych i politycznych np. rewolucja francuska czy rosyjska. Zazwyczaj w tym przypadku ludzie chcą mieć prawo do czegoś lub coś obalić.

Rewolucje polityczne

Są to rewolucje, które zmieniają jedynie instytucje państwowe.

Rewolucje społeczne

Zazwyczaj zapoczątkowane przez lokalne rewolty klas niższych ( klasy niższe są gorzej traktowane od klas wyższych, a prawo sprzyja bogatszym i lepiej sytuowanym wówczas dochodzi do buntów przeradzających się w rewolucje ).

Rewolucje elit lub rewolucje klas wyższych

Radykalne reformy przeprowadzone przez elity kontrolujące bezpośrednio mobilizacją mas.

Rewolucje niepomyślne lub bezowocne

Mówimy o nich, gdy nie doprowadziły do zdobycia władzy po chwilowym zwycięstwie lub wielkiej mobilizacji.

Bezkrwawe rewolucje

Są to rewolucje o niskim stopniu przemocy np. następuje zmiana polityczna, ale ogranicza się do wymiany rywalizujących grup w ramach tak zwanej klasy politycznej. Nie dochodzi do walk nie ma ofiar, ani wielkich zniszczeń.

Krwawe rewolucje

Ostatnim rodzajem rewolucji są krwawe rewolucje. Jak nazwa sugeruje są to rewolucje gdzie dochodzi do rozlewu krwi, są zabici i rani. Przy przeprowadzaniu takich rewolucji łamane jest prawo, które to prawo jest częstą przyczyną rewolucji.